Postup prodeje

Rezervujte si byt ještě dnes

Rezervujte si svůj vysněný byt,
není nic jednoduššího!

Rezervační smlouva

Po výběru Vašeho vysněného bytu uzavřete s Prodávajícím, za účasti společnosti Broker Consulting, a.s, rezervační smlouvu k budoucímu bytu, sklepu a parkovacímu nebo garážovému stání. Uzavřením této dohody a úhradou první části kupní ceny - rezervačního poplatku ve výši 80 000,- Kč, si klient zarezervuje na 30 dnů svoji vybranou nemovitost. V této době Prodávající připraví smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní a klient má dostatek času na předjednání hypotečního úvěru. Uhrazený rezervační poplatek se započte do úhrady kupní ceny.

Rezervační smlouva ke stažení

--- oddelovac ---

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Po úhradě rezervačního poplatku uzavřete s Prodávajícím smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Taková smlouva bude obsahovat všechny náležitosti budoucího převodu, a to hlavně identifikaci kupujícího, specifikaci převáděné bytové jednotky a příslušenství, cenu a způsob jejího zaplacení, termíny dokončení stavby a předání nemovitosti.

Splátka kupní ceny je stanovena takto:

  • splátka ve výši 20 % celkové ceny, do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí
  • splátka ve výši 25 % celkové ceny, po dokončení hrubé stavby
  • splátka ve výši 25 % celkové ceny, po dokončení hrubých rozvodů ZTI a elektro v dané bytové jednotce 
  • splátka ve výši 20 % celkové ceny, po dokončení vnitřních omítek a obkladů v dané bytové jednotce
  • splátka ve výši 10 % celkové ceny, do 14 dnů po kolaudaci daného domu, před podpisem kupních smluv, případně po podpisu kupních smluv, nicméně obojí před předáním nemovitosti

V závislosti na postupu výstavby jsou jednotlivé splátky kupní ceny upravovány. Postup splátek je stanoven s ohledem na větší přehlednost uhrazených financí, tj. vždy až po dokončení ověřitelné etapy.

Klient také může využít možnost zaplacení 90% kupní ceny až po kolaudaci objektu. Tato možnost ovšem znamená navýšení celkové kupní ceny o 2%.

Smlouva o smlouvě budoucí je podkladem pro vyřízení hypotečního úvěru.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní ke stažení (byt, sklep, předzahrádka, parkovací stání)

Smlouva o smlouvě budoucí kupní ke stažení (byt, sklepní koje, parkovací stání)

--- oddelovac ---

Kupní smlouva

Kupní smlouvu uzavřete s Prodávajícím po zapsání kolaudačního souhlasu na příslušný katastrální úřad před samotným předáním nemovitosti.

Rezervujte si byt ještě dnes

Moderní byty v atraktivní lokalitě Pod Hůrkou - místo, kde se spojuje elegance s tradicí královského města.